L´ultim episodi de pluges!!!

L´ultim episodi de plujes, a obert nombrossos esborancs als nostres camins forestals com el que es mostra a la fotografia situat al cami de Can Gasso; l´Adf gestionara la millor manera d´arreglar els camins, maquines en uns cassos, en altres s´ haura de tirar de voluntariat.

Deixa un comentari