Retribucions econòmiques

Imprimir correu electrònic

L'Ajuntament de Teià a l'any 2022 no disposa ni de figures d'alts càrrecs ni de càrrecs de confiança. A continuació detallem les retribucions dels membres de govern

RETRIBUCIONS MEMBRES GOVERN

Andreu Bosch i Rodoreda

Alcalde.
President de la Junta de Govern Local.
Regidor d’Urbanisme, mobilitat i Turisme

Plenari

380,79

Comissions Informatives

74,66

Junta de Portaveus

74,66

Junta de Govern

252,00

Altres comissions

74,66

Montse Riera i Rojas

Primera tinença d'alcaldia.
Regidora d'Educació, Medi Ambient i Cooperació

Dedicació parcial de 15 hores setmanals

787  €/mes  i la part proporcional de la paga extra de Nadal.
Per assistència a òrgans col·legiats *

Yago Albert i Seseña

Segona tinença d'alcaldia.
Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana.

Plenari

305,92

Comissions Informatives

74,66

Junta de Portaveus

74,66

Junta de Govern

210,00

Altres comissions

74,66

Erica Busto Navarro

Tercera tinença d'alcaldia.
Regidora de Cicles de Vida (Infància, Joventut i Gent Gran), Habitatge i Igualtat i drets civils.

Dedicació parcial de 15 hores setmanals

787  €/mes  i la part proporcional de la paga extra de Nadal.
Per assistència a òrgans col·legiats *

Nicola Widmer

Regidora de Promoció Econòmica, Ocupació i Serveis Socials

Per assistència a òrgans col·legiats *

Jordi Casanovas i Garcia

Regidor de Serveis i Comunicació
Dedicació parcial de 15 hores setmanals

787  €/mes  i la part proporcional de la paga extra de Nadal.
Per assistència a òrgans col·legiats *

Jordi López Sánchez

Quarta tinença d'alcaldia.
Regidor de de Participació Ciutadana i Esports

Dedicació parcial de 15 hores setmanals

787  €/mes  i la part proporcional de la paga extra de Nadal.
Per assistència a òrgans col·legiats *

Olga Parra Ordaz

Regidora de Cultura, Patrimoni Històric i Sanitat.
Dedicació parcial de 15 hores setmanals

787  €/mes  i la part proporcional de la paga extra de Nadal.
Per assistència a òrgans col·legiats *

 

Francesc Ribas i París

Regidor.
Portaveu del Grup Municipal Junts per Catalunya

Plenari

305,92

Comissions Informatives

74,66

Junta de Portaveus

74,66

Altres comissions

74,66

Gemma Rosell Duran

Regidora

Plenari

305,92

Comissions Informatives

74,66

Junta de Portaveus

74,66

Altres comissions

74,66

Núria Andinyac Lladó

Regidora. Portaveu del Grup Municipal Gent de Teià

Plenari

305,92

Comissions Informatives

74,66

Junta de Portaveus

74,66

Altres comissions

74,66

David Basi Limiñana

Regidor.
Portaveu del Grup Municipal Ciutadans-Cs

Plenari

305,92

Comissions Informatives

74,66

Junta de Portaveus

74,66

Altres comissions

74,66

 

Joaquin Roca Agost

Regidor. Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya

Plenari

305,92

Comissions Informatives

74,66

Junta de Portaveus

74,66

Altres comissions

74,66

 

 
Dotació als grups polítics:
 

Quantitat fixa

200,00 €/anuals

Quantitat variable

71,40 €/anuals per membre del grup polític


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar