caenfrdeites

Detall de l'esdeveniment

Ple municipal amb audiència prèvia

Ajuntament de Teià
Dijous 22 Juliol 2021

A les 08:30pm


I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:
- Ple extraordinari núm. 5/2021, de 17 de juny
- Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 13.07.2021:
2. PRP2021/774 Proposta a l'alcaldia per la modificació de crèdits 07/2021
3. PRP2021/813 Determinació de les Festes Locals per a l'any 2022
4. PRP2021/777 Propuesta de acuerdo solicitando la inmediata baja del ayuntamiento de Teià en la Associació de Municipis per la Independència (AMI)
5 prp2021/722 Proposta Jutge de Pau substitut
Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i sostenibilitat) el 15.07.2021:
6. PRP2021/739 Conveni per a la millora del Servei de transport de viatgers per carretera a Teià.

II. PART DE CONTROL

7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 255/2021 al 350/2021, d’15.05.2021 a 16.07.2021.
8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 18, ordinària, de 20/05/2021 JGL núm 23, extraordinària, de 23/06/2021
JGL núm. 19, ordinària, de 27/05/2021 JGL núm. 24, ordinària, de 01/07/2021
JGL núm. 20, ordinària, de 03/06/2021 JGL núm. 25, ordinària, de 08/07/2021
JGL núm. 21, ordinària, de 10/06/2021 JGL núm. 26, ordinària, de 15/07/2021
JGL núm. 22, ordinària, de 17/06/2021

9. Mocions d’urgència.
10. Suggeriments i preguntes.


Ajuntament de Teià
pere Noguera, 12
Teià (Barcelona)

 

 

 

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites