caenfrdeites

Catàleg de tràmits

Ajuts Covid-19 Govern Central

Buscar: Netejar

Préstecs per fer front al lloguer de l'habitatge

Per a persones llogateres d'habitatge habitual en situació de vulneralibilitat econòmica
 

Tramit extern

 • Tràmit extern


Moratòria dels contractes de lloguer i microcrèdits

Arran de la crisi del coronavirus el govern de l'Estat ha pres una sèrie de mesures per donar suport a les persones que viuen de lloguer.

Els contractes de lloguer han quedat prorrogats automàticament per sis mesos i s'han suspès els desnonaments fins a sis mesos després de la finalització de l'estat d'alarma.

A través de l'Institut de Crèdit Oficial s'ha posat en marxa un sistema de microcrèdits avalats 100% per l'Estat (sense comissions ni interessos) perquè totes les persones en situació de vulnerabilitat puguin fer front al pagament del lloguer del seu habitatge habitual. 

 

Tramit extern

 • Impresos associats
 • Tràmit extern


Suport per a subministraments bàsics

S'amplia el primer paquet de mesures que establia la prohibició de tallar els subministraments bàsics a les llars vulnerables al conjunt de la població perquè cap ciutadà es quedi sense llum, aigua o gas durant l'estat d'alarma al seu habitatge habitual.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Moratòria per al pagament d'hipoteques

Adreçat a persones treballadores autònomes, empresaris/es i professionals que hagin vist afectada la seva activitat econòmica per la crisi de la COVID-19.
 

Tramit externDisponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat

A fi de contribuir a alleujar les necessitats de liquidesa de les llars s'amplien les contingències en què es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, amb caràcter excepcional, com a supòsits en els que es podrà disposar de l'estalvi acumulat en plans de pensions, les situacions de desocupació com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i el cessament de l'activitat de treballadors per compte propi o autònoms que es produeixin com a conseqüència del COVID-19.
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Cobrament de la prestació de l'atur en cas d'ERTO (SEPE)

El Servicio Púbilico de Empleo Estatal (SEPE) ha obert un servei sobre el procediment de cobrament de la prestació de l'atur en ERTO.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Ajuts per a autònoms

S'hi poden acollir les persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre l'activitat de manera directa per la declaració d'estat d'alarma. També hi tindran dret les que tot i no estar afectats de manera directa per la declaració d'estat d'alarma, en el mes anterior al que es sol·licita la prestació, puguin acreditar que la seva facturació ha disminuït, com a mínim, un 75% respecte a la mitjana del semestre anterior.

 • Socis cooperativistes: Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.
 • Autònoms societaris: També tenen dret a aquesta prestació extraordinària si compleixen els requisits.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Línies ICO de préstecs

Per a Persones treballadores autònomes que:

 • Acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica.
 • Figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.
 

Tramit extern

 • Tràmit extern


Moratòria de les cotitzacions de la Seguretat Social

Per a les empreses i als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que el sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s'establiran mitjançant Ordre del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.
 

Tramit extern

 • Telemàtic


Mesures de bonificació de les quotes a la Seguretat Social per a empreses del sector turístic

Els contractes fixos discontinus que es realitzin entre els mesos de febrer i juny en els sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística podran aplicar una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.
 

Tramit externAjornament de tributs/fraccionament impostos

Els terminis de pagament de deutes tributaris, els venciments de terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits i els terminis per atendre els requeriments i diligències d'embargament, per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, s'ampliaran fins el 30 d'abril de 2020.

I per tots els que es comuniquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mesura s'estenen fins el 20 de maig de 2020.

Informació Agencia Tributaria

 

Tramit externBonus socials d'electricitat

Per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o que hagin vist reduïda la seva facturació a causa de la crisi de la COVID-19 i que compleixin els requisits establerts. 

 

Tramit externNota simple, nota de localització o certificat d'immoble o finca

Quan fas el Registre de la propietat a Teià has de sol·licitar una nota simple online, a més de la nota de Localització de Propietats i la Certificació d'una propietat, que no només serveix per certificar el teu registre, et permetrà trobar amb precisió quins patrimonis té una persona en específic o nova empresa. Si vols tenir info  addicional per entendre com treure aquests documents, clica aqui
 

Tramit extern

 • Telemàtic
 • Tràmit extern


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites