Imprimir aquesta pàgina

BASES CONCURS CONFINAMENT A INSTAGRAM

  1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS.

@ajteia realitza un concurs dirigit a famílies i tota persona amb un perfil, amb la finalitat de fomentar la participació i interacció amb el perfil d'Instagram @ajteia

  1. ÀMBIT TERRITORIAL I D'APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.

El CONCURS es durà a terme exclusivament per a usuaris de Instagram del municipi de Teià, Masnou o Alella que acceptin les presents bases legals mitjançant participació en el mateix i compleixin els requisits descrits en aquestes bases.

  1. ÀMBIT TEMPORAL.

El període de participació en el CONCURS començarà el dia 30 de març de 2020 i finalitzarà el dia 13 d’abril, prorrogable en funció de la finalització del confinament.

Es realitzarà concurs cada dilluns, dimecres i divendres durant les dates abans citades. La finalització de cada concurs serà: El concurs de dilluns finalitzarà els dimarts a les 23:59 h. El concurs de dimecres finalitzarà els dijous a les 23:59 h i el concurs de divendres finalitzarà els diumenges a les 23:59 h.  

  1. COMUNICACIÓ DEL CONCURS.

El present concurs es comunicarà durant el període en què es trobi actiu a través

del compte d'Instagram de l’Ajuntament de Teià @ajteia .

  1. REQUISITS, PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS.

Per concursar, els participants hauran de:

5.1. Ser seguidor/a del compte d'Instagram de l’ajuntament de Teià: @ajteia

5.2. Penjar un “stories” al seu instagram seguint les indicacions de cada prova etiquetant el perfil: @ajteia

5.3. Es podrà participar tantes vegades com és vulgui. Podent realitzar diferents “storis” per una mateixa prova.

5.4. Un jurat format per 3 persones triarà el millor “Storie” de cada concurs.

  1. PREMI

El usuaris i usuàries guanyadors rebran a casa (seguint totes les mesures de seguretat necessàries) un joc de taula cortesia de Coloraina. (Es podrà triar el joc en funció de l’edat dels participants dintre d’un catàleg tancat de jocs)

  1. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

Un cop finalitzat el sorteig, s'informarà a la persona guanyadora a través de l'aplicació d’Instagram. L’entrega de premis sempre es realitzarà el dilluns següent a la realització del concurs. 

Si transcorreguts 5 dies des de la finalització del concurs no s'aconsegueix contactar amb el guanyador, s'assignarà el premi a el següent finalista.

8.- RESERVES I LIMITACIONS

Els organitzadors es reserven la possibilitat de rebutjar el registre d'aquells participants les dades no estiguin complets o les seves participacions no compleixin els requisits per poder entrar al concurs.

Els organitzadors es reserven el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del CONCURS, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.

9.- ACCEPTACIÓ

La participació en el CONCURS implica, per si mateixa, l'acceptació de les presents bases. La manca d'aquesta acceptació per part del participant comportarà l'exclusió del seu participació en el CONCURS.

10.-AGRAÏMENT

Els agraciats amb el premi, han de publicar una fotografia en el seu compte d'Instagram presa amb el premi fent esment als compte organitzador del sorteig: @ajteia i al col·laborador: @coloraina_masnou